• Bespreek met je collega’s in grote lijnen wat er speelt. Dit kan tot meer begrip leiden.
  • Ga in gesprek met je leidinggevende. Zo weet hij of zij wat er bij jou thuis aan de hand is
  • Je leidinggevende is op de hoogte van de mogelijkheden voor mantelzorg binnen de CAO (of kan advies voor je inwinnen).
  • Is je leidinggevende niet de geschikte persoon om mee te praten, dan kun je ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon of de P&O-afdeling van je organisatie.
  • Voor mantelzorgtaken is het goed om met je werkgever maatwerkoplossingen te bedenken. Denk aan aangepaste werktijden, tijdelijk andere werkzaamheden, meer uren in minder dagen.
  • Denk aan mogelijk (wettelijk) zorgverlof.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.