• Bespreek met je collega’s in grote lijnen wat er speelt. Dit kan tot meer begrip leiden.
  • Ga in gesprek met je leidinggevende. Zo weet hij of zij wat er bij jou thuis aan de hand is
  • Je leidinggevende is op de hoogte van de mogelijkheden voor mantelzorg binnen de CAO (of kan advies voor je inwinnen).
  • Is je leidinggevende niet de geschikte persoon om mee te praten, dan kun je ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon of de P&O-afdeling van je organisatie.
  • Voor mantelzorgtaken is het goed om met je werkgever maatwerkoplossingen te bedenken. Denk aan aangepaste werktijden, tijdelijk andere werkzaamheden, meer uren in minder dagen.
  • Denk aan mogelijk (wettelijk) zorgverlof.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.

StiB heet vanaf nu BredaMantelzorg.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Op bredamantelzorg.nl vind je alles over wat BredaMantelzorg jou kan bieden.