Missie

We versterken de kracht én de positie van mantelzorg.

Om de toenemende druk op de informele zorg het hoofd te bieden, brengen we het thema mantelzorg breed onder de aandacht. Door dit te doen geven we de mantelzorgers een positie en versterken en verduurzamen wij hun maatschappelijke meerwaarde.

Visie

Duurzame mantelzorg door de verbinding tussen informele en formele zorg.

BredaMantelzorg maakt als kenniscentrum voor mantelzorg de verbinding tussen de informele en de formele zorg. We maken gebruik van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar mantelzorg om onze kennis over mentale en lichamelijke gezondheid te verbreden. En om mantelzorg zo in de keten van zorg te positioneren dat de duurzaamheid van die inzet zowel de mantelzorger als de zorg versterkt.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.