De Raad van Toezicht houdt controle en toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, stelt het jaarplan vast en keurt de begroting en de jaarrekening goed. De jaarrekening wordt ter verantwoording voor ontvangen subsidie aan de gemeente Breda toegezonden. Voor ondersteuning van mantelzorg in de laatste levensfase wordt jaarlijks subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS. Ook hier wordt verantwoording over afgelegd. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de directeur-bestuurder. Bovendien is de Raad van Toezicht een klankbord in de samenwerking met de directeur-bestuurder en andere professionals binnen BredaMantelzorg.

De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk volledig als vrijwilliger. Zij ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Marja Heerkens, voorzitter, externe contacten
  • Boy van Eil, vice-voorzitter, externe contacten
  • Paul Aerts, financiĆ«le zaken
  • Bianca Verras, juridische zaken

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.

Let op: Een aanvraag mantelzorgwaardering dien je in via www.bredawaardeert.nl. Hiervoor kun je dit contactformulier niet gebruiken.

StiB heet vanaf nu BredaMantelzorg.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Op bredamantelzorg.nl vind je alles over wat BredaMantelzorg jou kan bieden.