De partners waarmee BredaMantelzorg samenwerkt zijn onder te verdelen in zorg- en welzijnspartners en zijn onder andere:

BredaMantelzorg geeft regelmatig voorlichting aan de samenwerkingspartners. Op die manier vragen we bij onze partners meer aandacht voor mantelzorgers. Want goede zorg doen we samen.

Zorg voor elkaar Breda

BredaMantelzorg is onderdeel van Zorg voor elkaar Breda. Binnen Zorg voor elkaar Breda werken we allemaal samen: inwoners, vrijwilligers, professionals en de gemeente. Dit zijn onder andere:

  • maatschappelijk werkers
  • huishoudelijke hulpen
  • wijkverzorgenden en wijkverpleging
  • Wmo-klantmanagers
  • consulenten (raadgevers) die inwoners ondersteunen en begeleiden
  • mensen die mantelzorgers ondersteunen
  • sociaal werkers in de wijken
  • vrijwilligers op allerlei gebieden

Samen met ons zoek je naar een oplossing die bij jou past. Daarbij sluiten we aan bij wat jij nodig hebt, wenst, kunt en ervaart.

Thuiszorgorganisaties

Thuiszorgmedewerkers kunnen gezondheidsproblemen en overbelasting van mantelzorgers in een vroeg stadium signaleren. Aanvragen voor mantelzorgondersteuning komen vaak bij BredaMantelzorg binnen via thuiszorgmedewerkers.

Huisartsenpraktijken

Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben een belangrijke taak. Zij kunnen in een vroeg stadium zien of een mantelzorger (over)belast is en of er mensen in de omgeving zijn die kunnen helpen. Ook betrekken zij mantelzorgers bij het zorgplan, zodat dit thuis goed wordt uitgevoerd.

Amphia Mantelzorgplein

In samenwerking met wijkverpleegkundigen van Surplus en Thebe en verpleegkundigen van het ziekenhuis bereidt BredaMantelzorg patiƫnten en hun mantelzorgers voor op ontslag uit het ziekenhuis. Samen vergroten we de zelf- en samenredzaamheid van zorgvragers en mantelzorgers, waardoor men eerder uit het ziekenhuis naar huis kan: samen voor de best passende zorg.

GGZ-instellingen

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen maken zich vaak veel zorgen en hebben veel regeltaken. Daarom voelen zij zich soms flink belast. Mantelzorgers meenemen in de behandeling is belangrijk, omdat zij zich dan gezien en gehoord voelen. En hen ondersteunen als dit nodig is. Daar werken we samen aan.

Marije-2

Wil je meer informatie of heb je een vraag over dit onderwerp? Neem contact op met Marije Ammerlaan via
m.ammerlaan@bredamantelzorg.nl of 06 5501 0809.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.