Als je intensief voor iemand zorgt, heb je soms tijd nodig om weer op te laden. Dan wil je de zorg met een gerust hart door een ander laten overnemen. Dit heet respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg kan op verschillende manieren: ondersteuning bij jou thuis of juist buitenshuis. Het kan elke week of bijvoorbeeld alleen tijdens een weekend of vakantie. In de Respijtwijzer Breda staan verschillende mogelijkheden voor vervangende zorg.

Veel mantelzorgers vinden het lastig om de zorg over te dragen. Je weet zelf het beste wat je naaste nodig heeft. Ook het uitzoek- en regelwerk maakt het voor mantelzorgers soms lastig. Ook voelen veel mantelzorgers zich schuldig. Hoe tegenstrijdig het ook voelt, de zorg uit handen geven ben je aan jezelf én degene voor wie je zorgt verplicht. Je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt. Respijtzorg kan je daarbij helpen.

Vindt de mantelzorger het zorgen soms te zwaar of wil hij of zij even tussenuit? En weten wie de zorg tijdelijk kan overnemen? Of is de mantelzorger op zoek naar dagbesteding? Verwijs hem of haar dan door naar de Respijtwijzer Breda. Hier zie je makkelijk en snel alle passende respijtvoorzieningen in de buurt.

Petra van der  Beek 2023

Wil je meer informatie of heb je een vraag over dit onderwerp? Neem contact op met Petra van der Beek via
p.vanderbeek@bredamantelzorg.nl of 06 5501 0761.

Zorg tijdelijk over laten nemen? Bekijk wat er in de buurt mogelijk is.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.