blauwe
  • Visio
  • Verstandelijke beperking
  • 18+ jaar

Dagactiviteitencentrum De Blauwe Kamer

  • Activiteiten buitenshuis

Bij het dagactiviteitencentrum van Visio De Blauwe Kamer brengen cliënten vanaf 18 jaar met een visuele en verstandelijke beperking de dag door met verschillende activiteiten. Sommige cliënten hebben behoefte aan een werksituatie, anderen zijn gebaat bij een vaste structuur. Het dagactiviteitencentrum streeft er naar een klimaat te creëren waarin de cliënt zich veilig voelt en zich optimaal kan ontplooien. Of hij nu werkt in de tuin, de houtwerkplaats, knutselt, muziek maakt, de post rondbrengt of deelneemt aan een vooral op het welbevinden gerichte activiteit.

Kosten

Er zijn verschillende manieren om de kosten voor deze voorziening te betalen. Dit kan vanuit de Wmo met een beschikking, en daarbij een pgb of het kan met een indicatie vanuit de Wlz. Zelf de kosten betalen is ook mogelijk. Kijk hier voor meer informatie over beschikking en indicatie.

Informatie

Visio
Galderseweg 65
4836 AC Breda
088 585 80 00

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.