visio
  • Buitenschoolse Begeleiding Visio
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Verstandelijke beperking
  • 4 t/m 23 jaar

Buitenschoolse Begeleiding Visio

  • Activiteiten buitenshuis

Als de schooldag van Visio in Breda afgelopen is, kunnen de leerlingen in hetzelfde gebouw terecht voor buitenschoolse specialistische begeleiding. Ook op zaterdag, tijdens studiedagen en in de vakantie is dat mogelijk. De begeleiding en de aangeboden activiteiten sluiten aan bij de doelen die thuis en op school zijn vastgesteld. De leerlingen eten ook bij de buitenschoolse begeleiding.

Visio beschikt in de buitenschoolse specialistische begeleiding over ruime faciliteiten, waaronder een ruimte voor sensorische stimulatie (snoezelen), een speelplein en een prikkelarme ruimte. Uiteraard is de omgeving aangepast op de visuele beperking. In de vakantieweken is de buitenschoolse begeleiding de gehele dag beschikbaar.

Kosten

Er zijn verschillende manieren om de kosten voor deze voorziening te betalen. Dit kan vanuit de Jeugdwet met een beschikking of het kan met een indicatie vanuit de Wlz. Kijk hier voor meer informatie over beschikking en indicatie.

Informatie

Visio
Galderseweg 65
4836 AC Breda
088 585 80 00

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.