ravelijn
  • Thebe
  • Psychische kwetsbaarheid
  • Autisme
  • Dementie
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • 50+ jaar

Activiteitencentrum Ravelijn

  • Activiteiten buitenshuis

Activiteitencentrum Ravelijn biedt dagbesteding aan twee verschillende doelgroepen:

Activiteitencentrum Ravelijn
Dagactiviteitencentrum Ravelijn biedt ruimte aan twee verschillende doelgroepen. Voor mensen met een lichamelijke problematiek en/of geheugenproblemen biedt Ravelijn een gevarieerd programma. De locatie beschikt over een royaal terras en biedt mogelijkheden tot aangepast tuinieren. Ravelijn is geopend van maandag tot en met vrijdag.

Activiteitencentrum Ravelijn Geronto Psychiatrie
Dagactiviteitencentrum Ravelijn GP is een locatie voor oudere mensen (55+), die moeite hebben zich staande te houden in de thuissituatie en/of de maatschappij vanwege psychische- of chronisch psychiatrische problemen. Ravelijn Geronto Psychiatrie is geopend van maandag tot en met vrijdag.

Kosten

Voor deze voorziening is een beschikking vanuit de Wmo of een indicatie vanuit de Wlz nodig. Deelname kan ook tegen particulier tarief. Kijk hier voor meer informatie over beschikking en indicatie.

Informatie

Muizenberglaan 15
4822 TV Breda
ravelijn@thebe.nl

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.