Het verschil tussen alle soorten hulp en zorg is niet makkelijk. Wij geven je een overzicht.

Langer zelfstandig thuis
Voor ondersteuning en een voorziening thuis is een beschikking van de Wmo nodig. Voorbeelden zijn huishoudelijke hulp, dagbesteding, of een scootmobiel. Die ondersteuning of die voorziening om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, vraag je aan via de Wmo bij de gemeente. Als de gemeente een beschikking afgeeft, betaalt zij de kosten. Wel betaal je een eigen bijdrage van €19,00 per maand.

Verpleging & verzorging aan huis
Voor verzorging en/of verpleging, kun je terecht bij de thuiszorgorganisatie van jouw keuze. Deze zal de zorg gaan verlenen, zodra zij ruimte en tijd heeft. Daarvoor stelt zij een indicatie vast. De thuiszorg geeft je een andere naam van een organisatie door als zij vol zit. De zorgverzekeraar betaalt de zorg. Daarvoor ben je verzekerd via de (verplichte) basisverzekering van je zorgpolis.

Intensieve langdurige zorg
Als er intensieve, langdurige zorg nodig is, wordt daarvoor een indicatie vastgesteld. Dit gaat volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet is er voor mensen die permanent zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige beperking. Deze zorg vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De overheid betaalt de zorg. Iedereen in Nederland is verzekerd voor de Wlz. Wel betaal je per maand een eigen bijdrage op basis van je inkomen en vermogen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Een cliëntondersteuner kijkt met je mee bij vragen over wonen, inkomen, werk, dagbesteding of zorg. Het is iemand die advies kan geven en met je op gesprek kan gaan bij iemand van de gemeente of UWV. Deze hulp is gratis en onafhankelijk. Het valt onder de zorgplicht van de gemeente bij de Wmo. En van het zorgkantoor bij de Wlz. MEE West-Brabant en het CZ Zorgkantoor bieden onafhankelijke cliëntondersteuning.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.