Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. De kantonrechter kan dan een familielid of een buitenstaander benoemen tot bewindvoerder, mentor of curator. Deze persoon moet wel aan voorwaarden voldoen.

  • Bewind is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.
  • Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Diegene is zelf geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam verklaard.
  • Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Deze mensen zijn handelingsonbekwaam.

Meer informatie

Op de website van Mentorschap West-Brabant kun je lezen wat mentorschap praktisch inhoudt.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.