De Wet langdurige zorg (wlz) is bedoeld voor alle mensen die niet zonder zorg en hulpmiddelen thuis kunnen wonen. En die 24 uur van de dag zorg nodig hebben. Die zorg kan thuis geregeld worden, of in een instelling. De wet regelt levenslange zorg voor mensen met een ziekte of beperking. Die kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch.

Indicatie
Toegang tot de Wlz krijgt je naaste als hij een indicatie ontvangt van het Centrum Indicatie Zorg, CIZ. Daarvoor dien je een aanvraag in. Dat kan schriftelijk of digitaal. De eigen bijdrage voor de Wlz hangt af van het inkomen en het vermogen van je naaste.

Voor vragen over de Wlz kun je contact opnemen met BredaMantelzorg, maar ook met de huisarts van je naaste, de wijkverpleegkundige of – als die in beeld is – de casemanager.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.