miriam4
  • Blog

Miriam Bryson - Passende zorg, een zorg van iedereen

In januari dit jaar was ik bij de nieuwjaarsreceptie van MantelzorgNL, waar ik geïnspireerd raakte door Rick Kwekkeboom (lector langdurige zorg en ondersteuning). Zij stelde dat de zorg begint in de thuissituatie. Daar is geen speld tussen te krijgen, want de klachten ontstaan vaak buiten een zorggerelateerde setting. Daarnaast zijn mensen sociale wezens en leven dan ook binnen sociale constructen als een huwelijk, relatie, ouder/kind, vriendschap etc. We kunnen dan ook veronderstellen dat daar waar er sprake is van ziekte of een beperking, er in veel gevallen sprake is van een mantelzorgsituatie. We kennen het discours over de tekorten in en de houdbaarheid van de zorg. Dat het anders moet is evident, alleen hoe gaan we dat doen? Wat BredaMantelzorg betreft moeten we de oplossing niet sectoraal proberen op te lossen. Want als de zorg thuis begint, moeten we dan niet vanuit een ander paradigma gaan denken over zorg. Als thuis de basis is, moet dan niet alle zorg en ondersteuning gericht zijn op die basis?

Het Zorginstituut Nederland heeft in juni 2022 het Kader passende zorg opgesteld op verzoek van de minister van VWS. Er is een viertal principes geformuleerd van passend zorg:

  1. Passende zorg is waarde gedreven
  2. Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de pati├źnt tot stand
  3. Passende zorg vindt plaats op de juiste plek
  4. Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte

Het eerste principe is vooral economisch van aard. De volgende drie principes hebben een sterke welzijnscomponent. Zorg en welzijn worden in beleidsstukken vaak in een adem genoemd. In de praktijk zien we echter dat er onvoldoende domeinoverstijgend gewerkt wordt. BredaMantelzorg gelooft echt dat om de zorg betaalbaar te houden er integraal beleid en uitvoering moet komen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze drie domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Corporaties hebben de laatste jaren een beweging gemaakt van alleen stenen naar ook leefbaarheidsvraagstukken. Het zou mooi zijn als zorgorganisaties lokaal en regionaal de verbinding maken met het sociaal domein. Ik snap dat het met de tekorten in de zorg moeilijk is om bezetting vrij te maken om de verbinding te zoeken. Het helpt misschien om vanuit de overheid geld vrij te maken om kwartiermakers in te zetten die deze rol op zich nemen. Het vergt lef om het echt anders te gaan doen en dat begint met de bereidheid om bestaande structuren ter discussie te stellen. BredaMantelzorg is in staat om dwars te denken en mee te doen.

Miriam Bryson
Directeur-bestuurder BredaMantelzorg

Mantelbieb

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.

Let op: Een aanvraag mantelzorgwaardering dien je in via www.bredawaardeert.nl. Hiervoor kun je dit contactformulier niet gebruiken.

StiB heet vanaf nu BredaMantelzorg.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Op bredamantelzorg.nl vind je alles over wat BredaMantelzorg jou kan bieden.