menu menu

Contact met andere mantelzorgers

Lees voor

Veel mantelzorgers geven aan dat contact met andere mantelzorgers hen helpt. Het is fijn om te ontdekken dat je niet de enige bent. Anderen maken vaak dezelfde dingen mee. Herkenning en erkenning kan vaak al veel lucht geven. Door elkaar tips te geven, leer je van elkaar. Er zijn verschillende manieren om met andere mantelzorgers in contact te komen.

Bijeenkomsten BredaMantelzorg

BredaMantelzorg organiseert door het jaar heen bijeenkomsten voor mantelzorgers. Naast informatie en advies over mantelzorg, is hier ruimte om elkaar te ontmoeten en tips en ervaringen uit te wisselen. Een actueel overzicht vind je in de Agenda.

Ontmoetingsplekken Breda

Er zijn in Breda diverse cafés voor mantelzorgers en hun naasten. Vaak wordt een inhoudelijk thema gecombineerd met een ontmoeting. Voorbeelden zijn het Alzheimer Café,het Parkinson Café, het Epilepsie Café en het ADHD Café. Woonzorgcentrum Raffy organiseert samen met Alzheimer Nederland regelmatig een Alzheimer Trefpunt in Breda voor mantelzorgers en hun naasten. Speciaal voor mensen die zorgen voor iemand met dementie zijn er Mantelzorggroepen.

Facebookgroepen en fora

Op Facebook verzamelen mantelzorgers zich in groepen om ervaringen en tips uit te wisselen, bijvoorbeeld de groepen ‘Ik Mantelzorger?’ en ‘Mantelzorgelijk’. Ook zijn er fora zoals het forum van Alzheimer Nederland.

In het dossier ‘Verhalen’ vind je een aantal verhalen van andere mantelzorgers over hun ervaringen en tips.

Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap

StiB heet vanaf nu BredaMantelzorg.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Op bredamantelzorg.nl vind je alles over wat BredaMantelzorg jou kan bieden.

Meer over onze naamswijziging