menu menu

Staat je vraag er niet bij?

Staat je vraag er niet tussen? Kijk ook op Diagnose Mantelzorg. Daar vind je korte video's met antwoorden op allerlei vragen rondom mantelzorg.

Of stuur een e-mail naar info@bredamantelzorg.nl.

Kies hier uw categorie

 • Geldzaken
  • Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?
   • Lees voor

    Het levenstestament is voor tijdens je leven. Om zeker te zijn dat je financiële en medische zaken gaan zoals jij wil. Ondanks je ziekte of na een ongeval . Het levenstestament gaat dus niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren na je overlijden. Dat regel je in een testament.

    Je hebt nooit een gezamenlijk levenstestament of testament, het geldt altijd per persoon. Misschien regel je die documenten wèl gelijktijdig.

  • Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van een pgb?
   • Lees voor

    Wil je een pgb aanvragen? Hierbij moet je een aantal formulieren en stappen doorlopen voordat alles is geregeld. Modelformulieren van zorgovereenkomsten staan op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

    Lukt het invullen je niet goed genoeg? Iedereen heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Als je in de gemeente Breda woont, staat MEE voor je klaar.
    Een mantelzorgmakelaar kan je ook helpen bij het correct invullen van de formulieren. Bekijk het overzicht met mantelzorgmakelaars in Noord-Brabant.

  • Heeft een pgb invloed op mijn uitkering?
   • Lees voor

    Voor iemand die het pgb krijgt toegekend, is het pgb geen inkomen. Want dit budget gebruik je voor jezelf om begeleiding of zorg in te kopen. Daarom heeft het hebben van pgb voor iemand zelf geen invloed op zijn uitkering. Het maakt niet uit om welk soort pgb het gaat. toegekend. Voor meer informatie kijk je ook op de website van MantelzorgNL.

    Als een pgb-houder iemand uitbetaalt, omdat die persoon zorg verleent, is het anders. Dan ontvangt deze zorgverlener inkomen van de pgb-houder. Dit inkomen komt mogelijk in mindering op de uitkering van die zorgverlener

  • Welke voorwaarden zijn er bij het krijgen van een persoonsgebonden budget (pgb)?
   • Lees voor

    Wil je een pgb, dan moet je zeker voldoen aan de volgende drie voorwaarden: jij als zorgvrager óf je mantelzorger moeten in elk geval

    • voldoende in staat zijn om het pgb te beheren.
    • nu niet de zorg die je met een pgb wilt inkopen, vanuit een andere regeling afnemen.
    • voldoende in staat zijn om aan betaalverplichtingen te voldoen

    Of je een pgb toegekend krijgt is de uitkomst van een samenspel tussen jou en de Wmo of de zorgaanbieder(s). Het is niet altijd eenvoudig over te brengen waarom jij als mantelzorger en je naaste het pgb de beste vorm van hulp en zorg vinden. Bereid je daarom (samen) goed voor op gesprekken. En schrijf op wat er gezegd is en afgesproken is.

  • Zijn telefoonkosten en reiskosten die ik maak als mantelzorger aftrekbaar?
   • Lees voor

    Zulk soort kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar. Onder voorwaarden zijn reiskosten soms wel aftrekbaar. Je leest er hier meer over.

  • Wat als ik als mantelzorger kosten maak voor ziekenbezoek?
   • Lees voor

    Bezoek je een familielid of kennis in het ziekenhuis, dan maak je mogelijk kosten. Deze reiskosten vergoedt de basisverzekering van je zorgpolis niet. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is er misschien een tegemoetkoming mogelijk. Kijk in je polis of informeer bij je zorgverzekeraar of je daar voor vergoeding krijgt. Deze website gaat hier over.
    Bij de belastingdienst vind je informatie over een vergoeding, als je samen met de zieke een huishouden hebt.

  • Wanneer kan ik als mantelzorger voor mijn kind dubbele kinderbijslag aanvragen?
   • Lees voor

    Dubbele kinderbijslag kun je aanvragen als je thuiswonend kind tussen 3 en 18 jaar intensieve zorg nodig heeft. Dat doe je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) ontvang je daarna een advies. Dat advies aanvragen is dus niet nodig. Dat regelt de SVB voor jou, zodra ze je aanvraag gaat behandelen. Hier lees je er meer over.

  • Wat is de kostendelersnorm?
   • Lees voor

    De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringen lager worden als er meer mensen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. Denk aan 2 bijstandsuitkeringen op één adres. Je houdt het recht op bijstand, maar als je samenwoont gaat het uitkeringsbedrag naar beneden.

    Let op! Vanaf 1 januari 2023 tellen jongeren vanaf 27 jaar pas als kostendelende medebewoner. Nu ligt die grens dus nog op 21 jaar,

    Voor de AOW is de norm NIET van toepassing. Deze 'mantelzorgboete' is definitief van de baan. Hierdoor worden ouderen die bij hun kind met een uitkering inwonen niet gekort op hun AOW-uitkering.

  • Wat zijn specifieke zorgkosten?
   • Lees voor

    Wanneer je als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte zorgt met wie jij een huishouden vormt, dan kun je mogelijk specifieke zorgkosten bij je belastingaangifte melden.

    Specifieke zorgkosten zijn kosten die gemaakt worden voor inwonende ouders, broers, zussen, die afhankelijk zijn van jouw zorg. De belastingdienst heeft er een overzicht van gemaakt.

  • Kan ik zorgtoeslag krijgen?
   • Lees voor

    Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je Nederlandse zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. Op de website van de Belastingdienst kun je lezen en uitrekenen of je in aanmerking komt voor de zorgtoeslag.

  • Hoe zit het met de eigen bijdrage voor de Wmo?
   • Lees voor

    Sinds 1 januari 2020 betaal je maximaal € 19,- per maand als eigen bijdrage voor de Wmo, ongeacht het aantal voorzieningen. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Inkomen en vermogen tellen niet mee voor de bepaling van de eigen bijdrage. Hij is dus voor iedereen gelijk.

    De eigen bijdrage wordt door het CAK in rekening gebracht.

  • Wat is een maatwerkvoorziening?
   • Lees voor

    Een maatwerkvoorziening is een individuele, persoonlijke ondersteuning op maat. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in een woning, dagbesteding of huishoudelijke hulp. De gemeente kan dit toewijzen als algemene voorzieningen niet voldoende zijn .

  • Wat betekent Zorg in Natura (ZiN)?
   • Lees voor

    Zorg in Natura betekent dat de zorgverlener zorg verleent en de administratie volledig voor je regelt. Je ontvangt dus geen rekening van de zorgverlener. Die regelt dit direct met de gemeente Breda, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. De zorgverlener heeft hiervoor een samenwerking met de gemeente Breda en de zorgverzekeraars.

  • Wat biedt de zorgverzekering van de gemeente Breda mij?
   • Lees voor

    Voor inwoners van Breda met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering. Deze verzekering biedt extra vergoedingen en korting van zorgverzekeraar CZ. Én de gemeente Breda betaalt een deel van de premie.

    Als mantelzorger is het goed om te weten waar je financieel aan toe bent. Kijk daarom of jij en je naaste in aanmerking komen voor de polis.

  • Wanneer krijgt mijn naaste personenalarmering voor thuis (deels) vergoed?
   • Lees voor

    Of je naaste voor een deel een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van medische redenen, die de zorgverzekeraar beoordeelt.

    Een akkoordverklaring van de huisarts is verplicht. In die verklaring staat waarom personenalarmering nodig is. Zo'n verklaring vind je op de website van je zorgverzekeraar. Alleen de apparatuur wordt vergoed en niet de abonnementskosten voor de meldkamer.

  • Hoeveel moet ik betalen voor Wlz-zorg?
 • Mantelzorg
  • Ik heb vragen over mantelzorg en het coronavirus. Waar kan ik terecht?
   • Lees voor

    Begrijpelijk dat je als mantelzorger rekening wilt houden met het coronavirus. MantelzorgNL heeft veel vragen en antwoorden op een rij gezet. En ze worden steeds actueel gehouden. Hier vind je ze.

  • Wat zijn mantelzorgtaken?
   • Lees voor

    Vaak geeft de mantelzorger een combinatie van onderstaande hulp:

    • gezelschap, troost, afleiding, contact met de buitenwereld, een luisterend oor
    • verzorging (douchen, aankleden)
    • structuur en zo nodig toezicht
    • vervoer en begeleiding naar de arts, kapper enz.
    • sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes)
    • administratie, geldzaken, aanvragen en regelen van hulp- of zorgvoorzieningen
    • hulp in het huishouden (schoonmaken, boodschappen)
    • klussen in en rondom het huis
    • eten en drinken bereiden (ook aanbieden, voeren)
    • verpleging (medicatie geven/toedienen, injecteren, wonden verzorgen)
  • Is mantelzorg verplicht?
   • Lees voor

    Mantelzorg is niet verplicht. Soms lijkt dit wel zo, doordat bij de indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Gebruikelijke zorg is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Dit is bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor de kinderen. Lees hierover verder op de website van MantelzorgNL.

  • Wat is het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger?
   • Lees voor

    Een mantelzorger zorgt voor iemand met wie hij al een band heeft. Maar een vrijwilliger kiest er zelf voor om voor iemand te zorgen.

    Vrijwilligers zijn vaak aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie. En kunnen aangeven op welke dagen zij niet of juist wel kunnen helpen en waarmee ze willen helpen. Een mantelzorger kan dat niet. Die zorgt soms zelfs 24 uur van de dag, 7 dagen per week.

  • Wat is een mantelzorgmakelaar?
   • Lees voor

    Een mantelzorgmakelaar doet tijdelijk samen met jou de regeltaken rondom mantelzorg. Zoals het invullen van formulieren. Weet wel dat de mantelzorgmakelaar een uurtarief rekent. Je zorgverzekeraar vergoedt mogelijk kosten vanuit de aanvullende verzekering. Op de site van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars vind je mantelzorgmakelaars bij jou in de buurt. Op de website Mantelzorgmakelaar.nl lees je aanvullende informatie.

  • Wat is MantelzorgNL?
   • Lees voor

    MantelzorgNL (voorheen Mezzo) is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. MantelzorgNL vertaalt wensen en vragen van mantelzorgers naar politiek Den Haag, behartigt belangen in samenwerking met het lokale steunpunt. En geeft bij lidmaatschap korting op producten en diensten.
    Iedere mantelzorger kan lid worden van MantelzorgNL, als aanvulling op de ondersteuning die BredaMantelzorg lokaal biedt.

  • Mijn man is ernstig ziek en wil graag zo lang mogelijk thuis blijven. Welke zorg is er thuis mogelijk?
   • Lees voor

    Ook thuis kan de zorg rondom een ernstig zieke heel goed georganiseerd worden. De huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige spelen daarin een grote rol. Naast de gewone verzorgende- en verpleegkundige taken zoals wassen, aankleden, verzorgen van de toiletgang en het toedienen van medicatie zijn nog veel meer handelingen thuis mogelijk. De medisch-technische teams van verschillende thuiszorgorganisaties bieden de mogelijkheid tot het uitvoeren van bloedtransfusies, het toedienen van chemotherapie en het uitvoeren en begeleiden van palliatieve sedatie.

    Zorgvrijwilligers kunnen ondersteunen in deze fase. Kijk hier voor meer informatie.

  • Ik woon in Noord-Brabant, maar niet in gemeente Breda. Waar kan ik terecht voor mantelzorgondersteuning?
   • Lees voor

    Ben je mantelzorger en woon je in Noord-Brabant, maar niet in gemeente Breda? Bekijk hieronder waar je in jouw regio terecht kunt voor vragen, informatie en mantelzorgondersteuning.

 • Respijtzorg
  • Wat is er mogelijk aan vervangende zorg voor mijn naaste, zodat ik even op adem kom?
   • Lees voor

    Vervangende zorg heet ook respijtzorg. Dat is mantelzorgondersteuning waarbij de zorg voor je naaste tijdelijk overgenomen wordt. Welk type ziektebeeld maakt niet uit. Het is bedoeld om jou als mantelzorger te ontlasten.

    Er zijn 4 groepen van respijtzorg. Dat zijn dagbesteding, logeeropvang, ondersteuning thuis en als vierde vakanties en vrije tijd. Het kunnen voorzieningen zijn waar zowel beroepskrachten als vrijwilligers werkzaam zijn. In de respijtwijzer vind je een handig overzicht.

    Bij BredaMantelzorg kun je terecht voor de mogelijkheden die er zijn in en om Breda. Er zijn regelmatig kosten aan verbonden. Ook over die kosten geeft BredaMantelzorg je informatie.

  • Wat kost respijtzorg?
   • Lees voor

    De kosten van respijtzorg zijn erg afhankelijk van de keuze van de voorziening. Sommige voorzieningen zijn gratis, omdat vrijwilligers de zorg bieden of omdat het een zogenaamde openbare voorziening is. Soms vergoedt de gemeente of zorgverzekeraar voorzieningen geheel of gedeeltelijk.

    Voor zorg die (mede) gefinancierd wordt vanuit wettelijke regelingen is een beschikking of een indicatie nodig. Afhankelijk van de zorg die nodig is, wordt deze indicatie vastgesteld.

  • Ik vind het moeilijk de zorg over te laten aan een ander. Wat kan ik doen?
   • Lees voor

    Het is lastig de zorg uit te besteden. Jij kent je naaste uiteraard als geen ander. Toch is het voor mantelzorgers belangrijk niet alles zelf te willen doen. Want door soms de zorg over te dragen aan een ander, heb je tijd de batterij weer op te laden. Zo houd je zelf de zorg langer vol. Lees de tips van MantelzorgNL om je hiermee te helpen.

  • Hoe weet ik of ik hulptroepen moet gaan inschakelen?
   • Lees voor

    Inzicht in wat er allemaal op je bordje ligt, kan je helpen. Zo weet je welke activiteiten energie kosten (en opleveren), hoelang je het nog vol denkt te houden en wie eventueel kan bijspringen. BredaMantelzorg helpt je graag dit inzicht te krijgen met BordjeVol! Dit is een set kaarten met werkbladen, die je spelenderwijs op weg helpen. Gun jezelf ook een BordjeVol en kijk hier voor meer informatie.

  • Hoe kan ik gemakkelijker de zorgtaken verdelen?
   • Lees voor

    Je wilt misschien de zorgtaken verdelen over verschillende mantelzorgers of contacten uit je netwerk. Dan kan je digitaal een zorgagenda aanmaken. Deze gebruik je om afspraken te noteren en onderling te overleggen. En om de ingevoerde mantelzorgtaken met elkaar af te stemmen. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van de gang van zaken. Bovendien geeft dit een goed overzicht.

    Hieronder vind je een aantal voorbeelden. Lees de voorwaarden goed door, bekijk de kosten. En kijk welke app voor jouw situatie het beste past.

  • Hoe kom ik bij de dagbesteding terecht?
   • Lees voor

    De meeste mensen komen via de Wmo bij de dagbesteding terecht. In deze video legt José van der Hoever van Zorgvilla Groot Brabant hoe je naaste aan dagbesteding kan deelnemen. Haar advies: wacht vooral niet te lang met aanvragen.

  • Kan ik hulp krijgen bij mijn huishouden?
   • Lees voor

    Hulp bij de huishouding vraag je aan bij Zorg voor elkaar Breda. Eerst onderzoekt de gemeente wat jij en je huisgenoten zelf kunnen en horen te doen in het huishouden. Dit heet de gebruikelijke zorg. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. Je krijgt alleen hulp bij het huishouden als blijkt dat deze hulp echt nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Voor meer informatie kun je terecht op Zorg voor Elkaar Breda.

 • Steun & Advies
  • Hoe is de zorg en hulp in Breda geregeld?
   • Lees voor

    Iedereen in Breda die vragen heeft over zorg en ondersteuning, kan terecht bij Zorg voor elkaar Breda. Samen met inwoners van Breda, vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties en de gemeente zorgen we er zo voor dat iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is.

  • Zijn er technische oplossingen om me te ondersteunen in zorg?
   • Lees voor

    Voor meer gemak en comfort in de thuissituatie zijn veel nieuwe toepassingen en technologieën. Van een steunkous-aantrekhulp, een rollator die je kunt ombouwen tot rolstoel. Of apps waarmee je op afstand kunt zien of het goed gaat met iemand. Zeker waard om te lezen, is deze informatie over technologie voor mantelzorgers

    BredaMantelzorg werkt samen met het Huis van Morgen om mantelzorgers meer inzicht te geven in nieuwe toepassingen thuis.

  • Wat kan ik doen als ik zelf ouders heb die extra zorg nodig hebben?
   • Lees voor

    Indigo en Novadic Kentron in Breda hebben zogenaamde KOPP-KVO groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving. Ook op de website van Kopstoring vind je daar informatie over.

    Informatie voor kinderen van een ouder met MS vind je op MS Kidsweb.

    Kinderen met een ouder met kanker kunnen bij Kankerspoken terecht voor meer informatie.

    Voor kinderen die betrokken zijn bij een familielid met MDS (manisch depressiviteit) of een bipolaire stoornis is er de website van de VMDB.

    Heb je een andere culturele achtergrond, dan is er de meertalige site Zorgvoorjeouders. Voor een luisterend oor is er de Kindertelefoon

  • Thuiszorg: hoe werkt dat?
   • Lees voor

    Thuiszorg is zorg die bij je thuis komt, na overleg met je huisarts. De wijkverpleegkundige komt eerst langs om een indicatie te stellen. Deze indicatie beschrijft hoeveel en hoe vaak er iemand je naaste komt verzorgen. Thuiszorg is meeverzekerd op ieders zorgverzekering. Je hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Het is wel handig om vooraf goed bij je zorgverzekeraar te informeren wat het betekent voor je eigen risico. Thuiszorg kan ervoor zorgen dat iemand zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kan blijven.

  • Waar vind ik mensen in dezelfde situatie als ik?
   • Lees voor

    In Breda zijn enkele trefpunten voor mensen die ook zorgen voor de ander:

    Alzheimercafé Breda voor mensen met dementie en hun naasten
    Het Alzheimercafé Breda organiseert elke eerste maandag van de maand bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Meer informatie

    Parkinson Café Breda
    Het Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt iedere laatste vrijdagmiddag van de maand voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers. Op de website van Parkinson Café Breda vind je data en tijden.

    Meer over contact met andere mantelzorgers

 • Werk & Mantelzorg
  • Heb ik als mantelzorger sollicitatieplicht?
   • Lees voor

    Krijg je als mantelzorger een uitkering? Zo ja, dan biedt de website van MantelzorgNL informatie over sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering. Lees er meer over

  • Zijn er verlofregelingen voor werkende mantelzorgers?
   • Lees voor

    In bepaalde gevallen kan je als mantelzorger zorgverlof aanvragen. Er zijn verschillende soorten verlof:

    • calamiteitenverlof: kun je opnemen als je onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je plotseling met je kind of partner naar de dokter moet. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Je werkgever kan calamiteitenverlof niet weigeren als het echt nodig is. Je salaris wordt doorbetaald, tenzij dit in je cao anders staan.
    • kortdurend zorgverlof: binnen een jaar mag je dit verlof totaal 2 keer het aantal uren duren dat je per week werkt opnemen. Als je 24 uur per week werkt, dan heb je recht op 48 uur verlof. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Je salaris wordt voor 70% doorbetaald. ​
    • langdurig zorgverlof: kun je opnemen als je langere tijd moet zorgen. Binnen een jaar heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je vraagt dit verlof schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag extra informatie vragen om te kunnen oordelen of je recht hebt op verlof. Je werkgever hoeft je salaris niet door te betalen.

    Heb je vragen over verlof? Neem contact op met BredaMantelzorg via info@bredamantelzorg.nl, 076 - 750 32 00 of 06 55 01 07 78 (WhatsApp).

  • Zijn er zelfhulpcursussen die mij helpen werk & zorg te combineren?
   • Lees voor

    De module 'WERK' van M-Power geeft je inzicht in de (wettelijke) regelingen die er zijn en die jou kunnen helpen. Er zijn vijf thema's die je informatie, opdrachten, suggesties en tips bieden:

    • wettelijke regelingen
    • maatwerkoplossingen
    • gesprek met je leidinggevende
    • gesprek met het team
    • kennis en ervaring delen

    En de zelfhulpcursus van het Academisch Medisch Centrum AMC is gratis te downloaden.

  • Zijn er zelfhulpcursussen die me op weg helpen naar meer balans bij zorg en werk?
   • Lees voor

    De module ‘MIJZELF' van M-Power geeft je inzicht in wat je zelf kan doen om de situatie waarin je nu verkeert, prettiger te maken. Er zijn vijf thema's die je informatie, opdrachten, suggesties en tips bieden. De opdrachten helpen je om in balans te blijven, tijd te nemen voor jezelf en beter grenzen te stellen, bijvoorbeeld door hulp te vragen.

    Zo kun je aan de slag met de thema’s:

    • Jouw verhaal
    • Zorgen voor balans
    • Tijd voor jezelf
    • Grenzen stellen en hulp vragen
    • Omgaan met veranderingen
  • Zijn er tips voor werkende mantelzorgers?
   • Lees voor
    • Bespreek met je collega’s in grote lijnen wat er speelt. Dit kan tot meer begrip leiden.
    • Ga in gesprek met je leidinggevende. Zo weet hij of zij wat er bij jou thuis aan de hand is
    • Je leidinggevende is op de hoogte van de mogelijkheden voor mantelzorg binnen de CAO (of kan advies voor je inwinnen).
    • Is je leidinggevende niet de geschikte persoon om mee te praten, dan kun je ook contact zoeken met de vertrouwenspersoon of de P&O-afdeling van je organisatie.
    • Voor mantelzorgtaken is het goed om met je werkgever maatwerkoplossingen te bedenken. Denk aan aangepaste werktijden, tijdelijk andere werkzaamheden, meer uren in minder dagen.
    • Denk aan mogelijk (wettelijk) zorgverlof.

    Maak jezelf sterker als mantelzorger: ook op je werk.

  • Ik kom er met mijn werkgever niet uit. Wat kan ik doen?
   • Lees voor

    Voor juridische zaken kunt je terecht bij het Juridisch Loket in Breda. Daar kunnen ze je precies vertellen wat je rechten als werknemer zijn als je er niet met je werkgever uitkomt. Het Juridisch Loket is een onafhankelijke instantie.

 • Wetten & Regels
  • Mag de gemeente mij vragen te verhuizen als ik voor mijn naaste ondersteuning van de Wmo vraag?
   • Lees voor

    De gemeente vraagt je bij het toekennen van een maatwerkvoorziening (denk aan een traplift), nadrukkelijk wat je zelf hebt gedaan om zo lang mogelijk thuis te wonen. Zoals aanpassingen in huis of je inschrijven bij Klik voor Wonen voor een aangepaste woning. Je kunt zeggen: "we wonen hier al 30 jaar en dat wil ik zo houden." Maar dat neemt de gemeente maar voor een deel mee in haar beslissing om al of niet een voorziening toe te staan. Bedenk dat "zo lang mogelijk thuis wonen" NIET betekent dat er een recht is op blijven wonen in hetzelfde huis.

    Lees hier de uitspraak over de toekenning van een traplift van de Centrale Raad van Beroep.

  • Wat kan de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mijn naaste betekenen?
   • Lees voor

    Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verschillende wetten en regels. Een van die wetten is de Wlz, de Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor alle mensen die niet zonder zorg en hulpmiddelen thuis kunnen wonen. En dus 24 uur van de dag intensieve zorg nodig hebben. Die zorg kan thuis geregeld worden, of in een instelling.

    Wanneer je aan de Wlz moet gaan denken, is niet heel precies te zeggen. Denk aan situaties waarin duidelijk wordt dat de ziekte of beperking niet meer over gaat en de ondersteuning van de gemeente via de Wmo bijvoorbeeld niet meer volstaat.

    Wanneer krijg je toegang tot de Wlz?

    Toegang tot de Wlz krijgt je naaste als hij een indicatie ontvangt van het Centrum Indicatie Zorg. Daarvoor dien je een aanvraag in. Meestal doet de mantelzorger dat, maar ook de wijkverpleegkundige kan dit doen. Dat kan schriftelijk of digitaal. Iemand die een indicatie voor de Wlz krijgt, betaalt een eigen bijdrage. De maandelijkse eigen bijdrage voor de Wlz hangt af van het inkomen en het vermogen van je naaste.

    BredaMantelzorg staat klaar voor het beantwoorden van je vragen over de Wlz. Ook de huisarts van je naaste, de wijkverpleegkundige of een eventuele casemanager kunnen je informeren.

  • Moeten mijn partner en ik uit elkaar na zo veel jaren, nu de een een indicatie voor de Wlz heeft?
   • Lees voor

    Als mantelzorger mag je meeverhuizen met je partner, als die een zorgindicatie heeft binnen de Wlz. De zorginstelling van jullie keuze geeft aan of zij kamers heeft voor jullie beiden. Niet elke zorgaanbieder heeft die. Ook kan het zijn dat ze bewoond zijn. Weet dat het kan om samen te blijven wonen. Lees er hier meer over.
    Jullie betalen allebei de eigen bijdrage Wlz. Die hangt af van inkomen en vermogen.

  • Wat is een keukentafelgesprek met de gemeente?
   • Lees voor

    Het keukentafelgesprek bestaat niet meer, zo wil de gemeente. Zij heeft het gewoon over een gesprek. Het is een persoonlijk gesprek met de gemeente bij de zorgvrager thuis als die zorg of ondersteuning nodig heeft. We raden mantelzorgers altijd aan bij dit gesprek aanwezig te zijn. En het gesprek goed voor te bereiden. BredaMantelzorg kan je hierbij helpen. Neem contact op met BredaMantelzorg voor de mogelijkheden.

  • Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?
   • Lees voor

    Een cliëntondersteuner kijkt met je mee bij vragen over wonen, inkomen, werk, dagbesteding of zorg. Het is iemand die advies kan geven en met je op gesprek kan gaan bij iemand van de gemeente of UWV. Deze hulp is gratis en onafhankelijk. Het valt onder de zorgplicht van de gemeente bij de Wmo. En van het zorgkantoor bij de Wlz.

    Bekijk in deze video wanneer je recht hebt op onafhankelijke cliëntondersteuning.

    Vraag bij Zorg voor elkaar Breda om onafhankelijke cliëntondersteuning bij de Wmo. Voor cliëntondersteuning bij de Wlz neem je contact op met CZ Zorgkantoor

  • Hoe lang duurt het voor ik antwoord krijg op mijn Wmo-aanvraag bij de gemeente?
   • Lees voor

    Je ontvangt een brief als bevestiging van je aanvraag. In die brief van de gemeente staat vóór welke datum je het besluit schriftelijk te horen krijgt. Dit besluit per brief heet een beschikking. En je ontvangt die beschikking doorgaans na 6-8 weken.

    Als je tegen de uitkomst van de beschikking een bezwaarschrift wilt indienen, moet je binnen 6 weken na ontvangst van die beschikking, bij de gemeente reageren.

  • Is er een verschil in hulp en ondersteuning als mijn naaste een volwassene is of een kind?
   • Lees voor

    Ja, dat is een verschil. Voor een volwassene is alles voor hulp en ondersteuning in de Wmo geregeld. En voor een kind krijg je zoveel mogelijk met de Jeugdwet te maken. Voor meer informatie over de Jeugdwet kun je in Breda terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

  • Wat is het verschil tussen bewindvoering, mentorschap en onder curatele stellen?
   • Lees voor

    Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. De kantonrechter kan dan een familielid of een buitenstaander benoemen tot bewindvoerder, mentor of curator. Deze persoon moet wel aan voorwaarden voldoen.

    • Bewind is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.
    • Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Diegene is zelf geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam verklaard.
    • Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Deze mensen zijn handelingsonbekwaam.

    Meer informatie

    Op de website van Mentorschap West-Brabant kun je lezen wat mentorschap praktisch inhoudt.

  • Ik heb een uitkering en wil gaan samenwonen, met iemand die mijn zorg nodig heeft. Wat zijn de financiële gevolgen?
   • Lees voor

    Als je een AOW- of nabestaandenuitkering ontvangt en gaat samenwonen, heeft dat normaal gesproken gevolgen voor de uitkering.
    Maar als je gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er speciale regelingen.

  • Ik heb gehoord over het levenstestament. Wat is dat?
   • Lees voor

    In een levenstestament staan zaken die je wilt regelen als je dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval. Denk bijvoorbeeld aan zaken op financieel gebied, aan medische beslissingen of eventuele verkoop van je huis. In een levenstestament staat een vertrouwenspersoon genoemd, die je zelf benoemt.

    Kandidaat-notaris Tiemen van Hassel van Seydlitz Notarissen in Breda is regelmatig te gast bij BredaMantelzorg om vragen van mantelzorgers te beantwoorden.
    De belangrijkste vragen aan de notaris.

  • Tot wanneer geldt een indicatie?
   • Lees voor

    Een indicatie ontvang je in een brief. In dit indicatiebesluit staat dat er een indicatie is afgegeven en tot wanneer dit geldt. Dat kan zijn tot een bepaalde datum, waarna er een herziening van het besluit komt. Het kan ook levenslang zijn. Bewaar het indicatiebesluit goed.

  • Wat doet een zorgkantoor?
   • Lees voor

    In de regio Breda is er het CZ zorgkantoor. Het zorgkantoor helpt de langdurige zorg goed te regelen. Of het nu gaat om een aanvraag, of om een aanpassing van bestaande zorg.

 • Wonen
  • Welke aanpassingen zijn er in huis mogelijk voor mijn naaste?
   • Lees voor

    Er zijn verschillende aanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken:

    • Als traplopen lastig gaat, wordt vaak al snel aan een traplift, verbouwing of verhuizing gedacht als oplossing. Maar er zijn ook steeds meer makkelijke en betaalbare alternatieven voor deze grote ingrepen in je huis. Bijvoorbeeld de Easysteppers of de Assistep.
    • Verlichting voor veiligheid, maar ook als hulpmiddel ter oriëntatie: Ledwalk vloerverlichting.
    • Met slimme thuistechnologie de regie over je eigen leven behouden, zoals met een automatische deuropener en/of een medicijndispenser.
    • Een digitale sleutel.
    • Flexibele deurdrempel in huis.
  • Mijn naaste krijgt meer beperkingen. Hoe kom ik aan een beter geschikte huurwoning?
   • Lees voor

    Er zijn gelijkvloerse huurwoningen via Klik voor Wonen die beter toegankelijk zijn, drempelvrij en zo nodig een lift hebben. En daarnaast een aangepaste badkamer. Dit zijn woningen met een 0-tredenindicatie.

    Een 0-tredenindicatie krijg je als je naaste een Wmo-indicatie heeft en hij of zij dit duidelijk doorgeeft aan Klik voor Wonen. Daarna mogen jullie in het zoeksysteem van Klik voor Wonen reageren op de woningen, waar een rollator als symbooltje bij staat.

  • Waar moet ik op letten wanneer ik in mijn huurhuis wil samenwonen met diegene voor wie ik zorg?
   • Lees voor

    Als je je naaste in je huurhuis opneemt, dan is er sprake van medehuurderschap. Ook als jij bij je naaste gaat wonen die in een huurhuis woont. Een medehuurder worden, is niet zo maar geregeld. Lees daarom meer over medehuurderschap.

    Medehuurderschap zorgt ervoor dat bij vertrek of overlijden van de (hoofd)huurder de medehuurder de huurder wordt. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

  • De gemeente vraagt om een mantelzorgverklaring. Wat is dat?
   • Lees voor

    Allereerst belangrijk om te zeggen: een mantelzorgverklaring is GEEN officieel document.

    Wel gebeurt het dat een organisatie vraagt om te laten verklaren dat je mantelzorger bent. Bijvoorbeeld de gemeente waar je woont, omdat je een mantelzorgwoning wilt plaatsen. Er loopt een initiatief om tot een landelijke mantelzorgverklaring te komen. Totdat dat document er is, heb je nu 2 mogelijkheden.

    Je kunt een modelverklaring opvragen bij de Mantelzorglijn van MantelzorgNL. Telefoon: 030-760 60 55, op werkdagen van 9-16 uur. Deze modelverklaring is een formulier waarmee een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere sociaal-medisch adviseur er voor tekent dat er sprake is van mantelzorg.

    Of wanneer je werkgever bijvoorbeeld vraagt om te laten zien dat je mantelzorger bent, kun je bij BredaMantelzorg vragen om een bewijs van inschrijving. Ben je nog niet ingeschreven? Dan regelen we dat meteen.

  • Wat zijn de basisregels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning?
   • Lees voor

    De Rijksoverheid heeft sinds 2014 regels voor een mantelzorgwoning. Dat is een woning op de eigen grond bij of aan je koopwoning, waar je naaste in kan wonen. Vlakbij jou, maar niet in huis. Meestal is er geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. Wel moet je aan kunnen tonen dat je mantelzorger bent. Vervalt de mantelzorg dan vervalt ook je vrijstelling voor de vergunning.

  • Ik huur mijn huis in Breda. Hoe is het dan met een mantelzorgwoning geregeld?
   • Lees voor

    Woningcorporatie WonenBreburg is bereid om samen met de gemeente Breda te zoeken naar betaalbare oplossingen. Als je meer wilt weten over de verplaatsbare mantelzorgwoningen die er nu zijn, dan kun je dit melden via e-mail bij de consulent Wet Werk en Zekerheid.
    Houd in gedachten dat het aantal beschikbare mantelzorgwoningen niet wordt verhoogd. Is een mantelzorgwoning niet langer nodig bij een huurwoning, dan wordt deze opnieuw beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

  • Welke aanpassingen zijn er in huis mogelijk bij dementie?
   • Lees voor

    Voor mensen met dementie zijn er verschillende aanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken:

    • DayClock op afstand te beheren, die naast de agendafunctie ook een spraakfunctie heeft.
    • Bewegingssensor die een ingesproken tekst laat horen, als geheugensteuntje.
    • Sleutelvinder, met verschillende spraakmogelijkheden.
    • Diverse soorten alarmering voor een gunstige woonomgeving.
 • Praktische zaken
  • Wat is een zorghotel?
   • Lees voor

    Een zorghotel biedt de mantelzorger en de zorgvrager een adempauze. De verpleegkundigen in het zorghotel nemen voor de duur van het verblijf de zorg over. Vóórdat je het verblijf afspreekt, kun je het beste eerst na gaan of en hoeveel je zorgverzekeraar meebetaalt aan je verblijfskosten. Hotel Merlinde is een zorghotel in Breda. Daarnaast bied het Annafrijhuis in Breda flexibele opvang voor mensen met dementie.

  • Welke hulpmiddelen zijn er bij zorg thuis?
   • Lees voor

    Zelfstandig thuis wonen kan met bepaalde hulpmiddelen een stuk makkelijker worden.

    Je kunt bekijken welke praktische aanpassingen jij voor je naaste kunt doen. Denk daarbij ook zeker aan de ergotherapeut, die voor iedereen voor 8 uur verzekerd is in het basispakket van de zorgverzekering.

    Wat ook onder de basisverzekering valt, zijn hulpmiddelen die je leent. Je mag voor 2 x 13 weken per jaar lenen. Denk aan loopkrukken of een rolstoel. De Thuiszorgwinkels in Breda Mediplus en Medipoint weten er alles over.

    Als lenen niet de oplossing is, vergoedt de zorgverzekeraar mogelijk hulpmiddelen die nodig zijn voor:

    • behandeling
    • verpleging
    • revalidatie
    • verzorging

    Kijk hiervoor naar de polisvoorwaarden of vraag na bij je zorgverzekeraar. Kijk vooral in de hulpmiddelenwijzer om een idee te krijgen van wat er kan.

  • Wat is personenalarmering?
   • Lees voor

    Personenalarmering betekent dat de zorgvrager 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact staat met een meldpost. De zorgvrager kan dan alarmeren zodra die zich ineens niet lekker of niet veilig voelt. Dat kan een hele geruststelling zijn voor de mantelzorger.

    Veel organisaties zoals voor thuiszorg of voor wonen voor ouderen leveren systemen voor personenalarmering. Deze organisaties kunnen meer vertellen over de mogelijkheden. Met vragen over personenalarmering kun je bijvoorbeeld terecht bij Thuiszorg Careyn of Thebe Thuiszorg

  • Wat zijn de mogelijkheden voor vervoer in Breda?
   • Lees voor

    Deeltaxi
    Iedereen kan zonder pas met de deeltaxi reizen binnen Breda en omstreken. Je betaalt het OV-deeltaxitarief bij de chauffeur (contant of per pin). Je naaste die via de Wmo een deeltaxipas heeft ontvangen, reist tegen het voordeliger Wmo-tarief. En mag dan één reisgenoot meenemen. De gemeente bepaalt wat deze moet betalen. Meer informatie over deeltaxi West-Brabant.

    Valys
    Voor reizen verder dan het reisgebied van de deeltaxi komt je naaste mogelijk in aanmerking voor Valys. Dat is vervoer met taxi of trein. Er mag één begeleider gratis mee. Meer informatie over Valys.

    Automaatje
    In de gemeente Breda bestaat het project Automaatje, in samenwerking met de ANWB. Aanvragen voor Automaatje doe je bij Zorg voor elkaar Breda. Dit is ook de plek waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden als chauffeur.
    Beter Oud is de algemene website waar met voorbeelden en filmpjes uitgelegd wordt hoe Automaatje werkt.

  • Wat is een zorgtaxi?
   • Lees voor

    Wat is een zorgtaxi?

    Een zorgtaxi is zittend ziekenvervoer per taxi of rolstoeltaxi als je een medische behandeling nodig hebt in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, een praktijk voor fysiotherapie of een zorginstelling. Je zorgverzekeraar betaalt onder voorwaarden mee aan je taxirit. Bel de zorgverzekeraar en vraag of jouw naaste er voor in aanmerking komt. Vergoedingen vanuit de basisverzekering zijn bijvoorbeeld mogelijk bij:

    • Nierdialyse
    • Chemotherapie
    • Een visuele beperking
  • Wat zijn de mogelijkheden voor de warme maaltijd?
   • Lees voor

    Supermarkten hebben tegenwoordig een grote keuze in kant-en-klaarmaaltijden in verschillende prijsklassen. Vaak genoeg willen buren of vrienden ook een keer per week voor jou en/of je naaste een maaltijd klaarmaken. Verder kun je bekijken of er in je buurt een plek is om met elkaar te eten, zoals in een buurthuis of instelling voor ouderen.

    Organisaties van onderstaande websites brengen warme maaltijden aan huis. Voor kosten en voorwaarden kijk je op de websites.

  • Wat zijn de mogelijkheden om samen met anderen te eten?
   • Lees voor

    Let op: door het coronavirus zijn de voorzieningen niet allemaal geopend. Informeert u per locatie naar de mogelijkheden.

    Boodschappen doen en koken vergen vaak heel wat energie van jou als mantelzorger. In veel wijken en buurten van Breda kun je samen met je naaste al of niet warm eten. Én tegelijkertijd buurtgenoten ontmoeten. Alle plekken en verdere informatie vind je op de website van Zorg voor elkaar Breda.

    Senioren, die een warme maaltijd willen eten in een seniorenrestaurant, kunnen tegen een schappelijk tarief (de Bredapas geeft korting) op de volgende plekken eten bij:

 • In balans
  • Hoe blijf ik als mantelzorger in balans?
   • Lees voor

    Door mantelzorg krijg je ineens hele andere taken en rollen. Dat kan veel van je vragen. Door hulp te accepteren van anderen kun je zelf de zorg langer volhouden. En zo heb je ook eens tijd voor jezelf.

    Er zijn een paar simpele tips om je hiermee op weg te helpen:

    • Maak een lijstje van wie je allemaal kent.
    • Maak je vraag concreet. Veel mensen willen best iets voor je doen, maar vinden het ook lastig in te schatten waarmee ze kunnen helpen.
    • Deel de zorg met professionals of vrijwilligers. Dat is een hele stap, maar kan veel opleveren.

    Juist als je goed wilt zorgen voor een ander, is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Hoe eerder je dat realiseert, hoe beter! Durf ook ruimte te maken voor jezelf. Geef je grenzen aan en zeg soms ‘nee.' Ook tegen degene voor wie je zorgt.

    Als je druk bent met de zorg, is het soms lastig overzicht te houden en hulp te vragen. BredaMantelzorg kan helpen je inzicht te geven met een BordjeVol.

  • Wanneer ben ik overbelast & hoe voorkom ik overbelasting?
   • Lees voor

    Je raakt overbelast als er lange tijd meer van je wordt gevraagd dan je aan kunt. Overbelasting herken je aan de volgende signalen:

    • Lichamelijke signalen: vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn.
    • Praktische signalen: tekort aan tijd, dingen vergeten, onhandig zijn.
    • Psychische signalen: huilen, boos en geïrriteerd, overal tegenop zien, geen plezier meer hebben.

    Als mantelzorger is het belangrijk om eerst goed voor jezelf te zorgen en dan pas voor de ander. Dat is de enige manier om de zorg lang vol te houden. Mantelzorgers gaan soms erg ver in het zorgen, uit liefde voor de naaste. Je wil je vaak voor 100 % inzetten, maar hebt ook tijd en ruimte nodig voor jezelf. Als je je goed voelt, kun je er meer voor de ander zijn. Dit filmpje laat het je zien.

    Draaglast en draagkracht
    Hoe goed je als mantelzorger met de zorgsituatie om kan gaan, hangt af van de belasting die je hebt door de mantelzorg. Belasting is het verschil tussen draaglast en draagkracht.

    • Draaglast is wat iemand op zijn schouders neemt of krijgt.
    • Draagkracht is de kracht die iemand heeft om die last te dragen.

    Alleen als deze twee in evenwicht zijn, houdt iemand de zorg voor een ander vol. Als de balans doorslaat naar de draaglast, moet er iets gebeuren. Heb je hulp nodig om balans te (her)vinden? Neem dan contact op.

  • Wat is levend verlies?
   • Lees voor

    Je rol als mantelzorger kan grote invloed hebben op je leven. Het kan voelen als verlies als je naaste door ziekte of beperking iets niet meer kan. Je kan daar verdrietig of boos over zijn. Je moet afscheid nemen van de verwachtingen die je hebt. Je hebt gedachten over hoe het leven anders had kunnen verlopen als de beperking of ziekte er niet geweest was. We noemen dit ‘levend verlies’. Geef jezelf de tijd om veranderingen te accepteren en aan de situatie te wennen. Probeer ook te kijken naar wat hij of zij nog wel kan. Heb je hierin ondersteuning, advies of hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.

    Wat is levend verlies?
  • Ik hoor steeds vaker over positieve gezondheid. Wat is het?
   • Lees voor

    De bedoeling is gezondheid niet te zien als ziek of niet ziek. Maar gezond zijn te voelen als je vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Op het gebied van je lichaam, je emoties en je sociale leven. Daarbij is dit belangrijk:

    • Hoe werkt mijn lijf
    • Hoe werkt mijn geest
    • Hoe leid ik mijn dagelijks leven
    • Wat doet spiritualiteit met mij
    • Hoe krijg ik kwaliteit van leven
    • Hoe doe ik mee in de maatschappij

    Deze 2 apps dragen bij aan positieve gezondheid. Wie weet zijn ze wat voor jou:

    Thuisarts.nl
    Persoonlijke Gezondheidscheck

  • Is bewegen voor mij als mantelzorger echt zo belangrijk?
   • Lees voor

    “Bewegen: daar heb ik echt geen tijd voor!” We horen het vaak van mantelzorgers. Terwijl het juist zo belangrijk is om zelf in beweging te blijven. Bewegen houdt je fit: niet je lijf, maar ook je geest. En dat is precies wat je als mantelzorger nodig hebt.

    Ga wandelen, met of zonder je naaste. Doe dat een paar keer per week. Laat je informeren waar je bij jou in de buurt kunt sporten. Hou het simpel, gemakkelijk en effectief om er voor te zorgen dat het jou voortaan ook lukt: bewegen. Dan stap ook jij voortaan energieker door het leven

  • Ik voel me vaker eenzaam. Wat kan ik doen?
   • Lees voor

    Wanneer je merkt dat je eenzaam bent en er wat aan wilt doen, is dat al een stap in de goede richting! Keer op keer zeggen mantelzorgers dat ze door mantelzorg minder contacten hebben en hun wereld kleiner wordt.

    Wat kun je daartegen doen?

    Probeer elke dag iemand te spreken, bijvoorbeeld in de supermarkt, via app, een (video)belletje, of op een andere manier. Stel minder hoge eisen aan het contact met mensen. Het hoeft niet heel vaak of heel lang te zijn, áls er maar contact is. Praat met een vriend, familielid of iemand die je vertrouwt over je gevoel van eenzaamheid. Het brengt inzicht en opluchting. Heb je echt niemand om mee te praten? Bel dan eens met de Luisterlijn (0900-0767).

    Ga ook elke dag even naar buiten. Je ziet andere mensen en door te bewegen en buiten te zijn, voel je je beter. Lukt dit niet doordat degene voor wie je zorgt niet alleen kan blijven? Of zijn er andere praktische problemen, waardoor je minder tijd hebt voor sociale contacten? Laat BredaMantelzorg meezoeken naar een oplossing.

    Bel 076 750 32 00 of mail naar info@bredamantelzorg.nl

  • Ik lig wakker van de geldzorgen. Wat kan ik doen?
   • Lees voor

    In deze video zie je wat je kunt doen als je je veel zorgen maakt om je financiën. Belangrijk is om eerst een overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven.

 • Jonge mantelzorgers
  • Ik ben jonge mantelzorger. Kan ik ondersteuning krijgen bij mijn studie?
   • Lees voor

    Ben je student en daarnaast mantelzorger? Ga dan langs bij je studieadviseur. Die kan jou adviseren als je studie vertraging dreigt op te lopen. Je kunt dan op maat ondersteuning krijgen. Zo kun je mogelijk een beroep doen op het profileringsfonds van de onderwijsinstelling voor een financiële compensatie.

  • Wat is een brus?
   • Lees voor

    Een brus is een broer of zus van een kind met een beperking, een stoornis of ziekte. Daardoor heeft die broer of zus meer zorg nodig van de mensen om hem of haar heen. Dat heeft ook invloed op de broers en zussen, de zogenaamde brussen.

    Bekijk meer informatie voor jongeren die opgroeien met een broer of zus met een ziekte, beperking of verslaving. Kijk ook op deze website voor diverse ideeën.

  • In mijn familie heeft iemand kanker. Waar kan ik terecht met mijn vragen?
   • Lees voor

    Inloophuis de Honingraad in Breda is een plek voor mensen met kanker en hun naasten. Er is speciale aandacht voor jonge mantelzorgers die te maken hebben met kanker binnen hun familie.

  • Mijn ouders hebben extra zorg nodig. Waar kan ik voor mezelf meer informatie vinden?
   • Lees voor

    Indigo en Novadic Kentron in Breda hebben zogenaamde KOPP-KVO groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving. Ook op de website van Kopstoring vind je daar informatie over.

    Informatie voor kinderen van een ouder met MS vind je op MS Kidsweb.

    Kinderen met een ouder met kanker kunnen bij Kankerspoken terecht voor meer informatie.

    Voor kinderen die betrokken zijn bij een familielid met MDS (manisch depressiviteit) of een bipolaire stoornis is er de website van de VMDB.

    Heb je een andere culturele achtergrond, dan is er de meertalige site Zorgvoorjeouders. Voor een luisterend oor is er de Kindertelefoon.

Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap

StiB heet vanaf nu BredaMantelzorg.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Op bredamantelzorg.nl vind je alles over wat BredaMantelzorg jou kan bieden.

Meer over onze naamswijziging