zorgvrijw
  • BredaMantelzorg
  • Chronisch zieken
  • Dementie
  • Autisme
  • Psychische kwetsbaarheid
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Laatste levensfase
  • Verstandelijke beperking
  • 18+ jaar

Zorgvrijwilliger thuis

  • Ondersteuning thuis

Een zorgvrijwilliger kan de mantelzorger ondersteunen, om te voorkomen dat deze overbelast raakt. Een vrijwilliger neemt gedurende een afgesproken tijd de zorgtaken over. Ook als er (tijdelijk) niemand in de omgeving is, kunnen vrijwilligers ondersteuning bieden bij de zorg thuis.

Zorgvrijwilligers ondersteunen je, indien je een chronische ziekte, dementie of psychische kwetsbaarheid heeft. De vrijwilligers van BredaMantelzorg ondersteunen ook mantelzorgers die zorgen voor iemand in de laatste levensfase.

Kosten

Aan de inzet van een zorgvrijwilliger zijn geen kosten verbonden.

Informatie

BredaMantelzorg
Wethouder van Haperenstraat 36C
4813 AM Breda
076 750 32 00

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel dan naar 076 750 32 00 of laat hieronder een bericht achter.

Let op: Een aanvraag mantelzorgwaardering dien je in via www.bredawaardeert.nl. Hiervoor kun je dit contactformulier niet gebruiken.

StiB heet vanaf nu BredaMantelzorg.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Op bredamantelzorg.nl vind je alles over wat BredaMantelzorg jou kan bieden.